Image default
tin tức

Báo cáo tài chính gồm có những yếu tố nào?

Báo cáo tài chính là một văn bản quan trọng cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Ngoài việc tìm hiểu về quy định xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê, về các thủ tục kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,… nhiều kế toán còn chưa nắm rõ cách làm cũng như hệ thống về báo cáo tài chính. Các yếu tố của báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính mang lại ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.

Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố của báo cáo tài chính. Các yếu tố của báo cáo tài chính bao gồm: Các yếu tố của báo cáo tài chính liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài chính và các yếu tố liên trong báo cáo tài chính quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh.

1. Các yếu tố trong báo cáo tài chính liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài chính

a. Các yếu tố có liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

– Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

– Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.

– Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ Nợ phải trả.

báo cáo tài chính

b. Khi xác định các khoản mục trong các yếu tố của báo cáo tài chính phải chú ý đến hình thức sở hữu và nội dung kinh tế của chúng.

c. Trong một số trường hợp, tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng căn cứ vào nội dung kinh tế của tài sản thì được phản ảnh trong các yếu tố của báo cáo tài chính. Ví dụ, trường hợp thuê tài chính, hình thức và nội dung kinh tế là việc doanh nghiệp đi thuê thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tài sản thuê đối với phần lớn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, đổi lại doanh nghiệp đi thuê có nghĩa vụ phải trả một khoản tiền xấp xỉ với giá trị hợp lý của tài sản và các chi phí tài chính có liên quan. Nghiệp vụ thuê tài chính làm phát sinh khoản mục “Tài sản” và khoản mục “Nợ phải trả” trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đi thuê.

2. Các yếu tố trong báo cáo tài chính quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh

– Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu, thu nhập khác và Chi phí. Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

+ Doanh thu và thu nhập khác: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu.

+ Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.’

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Kế toán thường gặp phải sai sót gì khi kê khai thuế GTGT?

The 12 Best Gaming Laptops To Buy For March 2023

– Doanh thu, thu nhập khác và chi phí được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra các nguồn tiền và các khoản tương đương tiền trong tương lai.

– Các yếu tố doanh thu, thu nhập khác và chi phí có thể trình bày theo nhiều cách trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để trình bày tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, như: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh thông thường và hoạt động khác.

Related posts

Tư vấn mua sim đầu số 0888

Lê Thanh Vân

Tất tần tật những điều bạn cần biết về đính đá răng

Lê Thanh Vân

Đồng hồ Baby G nữ BA-130 kết hợp GA-140 nam SERIES dành cho cặp đôi

Lê Thanh Vân

Leave a Comment