Image default
tin tức

Báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng và BCTC thuế có khác nhau?

Đối với mỗi kế toán của doanh nghiệp, chuyên môn về nghiệp vụ là rất quan trọng bởi lĩnh vực kế toán bao gồm nhiều mảng như nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính, cách sử dụng hóa đơn, … Câu hỏi đặt ra mỗi kỳ báo cáo cuối năm đó là báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng và báo cáo tài chính thuế có gì khác nhau? Hãy cùng những chia sẻ dưới đây giải đáp câu hỏi trên nhé!

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Những thông tin cụ thể cần báo cáo tài chính phải cung cấp được đó là:

Tài sản; Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Thuế và các khoản phải nộp nhà nước; Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị; Luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản “Thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng  để ghi nhân các nghiệp vụ kinh thế phát sinh như: Chế độ kế toán áp dụng; Hình thức kế toán; Nguyên tắc ghi nhận; Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho; Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

báo cáo tài chính

Điểm giống nhau giữa báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng:

Kế toán đều phải cân đối các chỉ tiêu theo yêu cầu và theo các nguyên tắc nhất định.
Cả 2 báo cáo tài chính này đều thể hiện tài sản và nguồn vốn luôn bằng nhau.
Chỉ tiêu số dư cuối kỳ trên tài khoản ngân hàng là khớp nhau ở cả 2 báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính đều phải đủ bộ gồm: Cân đối tài khoản, cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

Chức năng tra cứu tờ khai trên hệ thống thuế điện tử

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng khi nào?

Điểm khác nhau giữa báo cáo tài chính thuế và báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng:

– Về doanh thu: BCTC Thuế thể hiện doanh thu khớp với báo cáo thuế, còn BCTC vay vốn ngân hàng thể hiện doanh thu nội bộ thực tế.

– Lợi nhuận: BCTC thuế thể hiện lỗ hoặc lãi theo tính chất và theo năm thành lập của doanh nghiệp, BCTC vay vốn ngân hàng luôn phải bắt buộc lão 10% hoặc 15% trên doanh thu.

– BCTC thuế nếu lỗ sẽ không có chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng BCTC vay vốn ngân hàng bắt buộc lãi nên phải có chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Công nợ phải thu của khách hàng: BCTC thuế thể hiện đúng công nợ phải thu của khách hàng, còn BCTC vay vốn ngân hàng phải thể hiện công nợ thu luôn gấp 2 lần công nợ phải trả.

– BCTC thuế phản ánh công nợ phải trả thực tế trên sổ sách đối chiếu, trong khi đó BCTC vay vốn ngân hàng thể hiện công nợ phải trả cho nhà cung cấp ít hơn công nợ phải thu.

– BCTC thuế phản ánh hàng tồn kho thực tế, BCTC vay vốn ngân hàng có nội dung hàng tồn kho nhưng không quá lớn và bằng nửa số công nợ phải thu.

– Trên báo cáo tài chính thuế cần có thuyết minh báo cáo tài chính nhưng đối với báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng thì có thể không có.

– Tiền mặt trên BCTC vay vốn ngân hàng thể hiện ít mới phù hợp để vay, nhưng tiền mặt thể hiện trên BCTC thuế phải đúng với số hóa đơn chứng từ, sổ sách mà doanh nghiệp sở hữu.

Related posts

Lương làm thêm khi đi xuất khẩu lao động Nhật có cao không ?

Lê Thanh Vân

Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của đồng hồ Casio dây kim loại nữ SHE-3061SPG-7A

Lê Thanh Vân

Chọn màu sơn theo tuổi khiến gia chủ làm ăn phát đạt

Lê Thanh Vân

Leave a Comment