Image default
tin tức

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp hiện nay, hóa đơn điện tử được xem là yếu tố cần thiết để giao dịch và gia tăng uy tín. Bên cạnh đó, thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không còn nhiều, doanh nghiệp cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định, tạo nên sự chuyên nghiệp trong các giao dịch điện tử. Chi tiết về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ được chia sẻ thông qua những thông tin trong bài viết sau đây.

1. Khái niệm hóa đơn điện tử có mã

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trong đó, hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.

hóa đơn điện tử

2. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã

Dựa trên Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, các đối tượng được đăng ký sử dụng loại hóa đơn này bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định này. Cụ thể:

– Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà không phân biệt giá trị của từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng, không phân biệt giá trị từng lần phát sinh.

– Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

Kế toán thường gặp phải sai sót gì khi kê khai thuế GTGT?

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế chậm bị phạt như thế nào?

Top 12 Best Msi Laptops Of 2023: Our Picks And Reviews

3. Đối tượng được dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

– Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

– Một số đối tượng khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

Related posts

Khám phá đồng hồ Casio thể thao nam GBA-900-4A mới nhất năm 2021

Lê Thanh Vân

Đánh giá chung về dòng xe Super Cub C125

Lê Thanh Vân

Bí quyết tỏa sáng trong ảnh kỷ yếu cấp 2 với dịch vụ chuyên nghiệp

Lê Thanh Vân

Leave a Comment